About

Тhe third edition of the International Cello Festival and Academy ‘Cellissimo’ shall take place on the 6-10 of September 2022 in Sofia, Bulgaria. The festival will feature three recitals and four days of masterclasses with professor Valentin Radutiu (Romania/Germany), professor Pascal Krapovski (Republic of North Macedonia) and professor Nemanja Stanković (Serbia) including a gala concert of the participants in the masterclasses.

The „Cellissimo“ Festival in Bulgaria is a unique event for cellists of all ages that provides the opportunity to work with renowned professors from around the globe in an inspiring environment. Тhe third edition of the International Cello Festival and Academy „Cellissimo“ takes place in Sofia, Bulgaria. The festival features recitals and masterclasses with internationally acclaimed artists and teachers from renowned music schools and universities, including a gala concert of the active participants in the masterclasses. Events take place in three different locations:

  • The National Academy of Music, Sofia
  • The National Music School, Sofia
  • The Oborishte 5 Gallery and Hall, Sofia

The masterclasses are open to students from all Music schools and Academies across Bulgaria and the world.

Международният фестивал „Челисимо” предоставя изключителната възможност на виолончелисти от всички възрастови групи да черпят опит и знание от някои от най-изтъкнатите имена в международен план. Фестивалът включва камерни рецитали и майсторски класове, както и заключителен концерт с избрани участници от курсовете. Събитията се провеждат в три пространства:

  • НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
  • НМУ „Любомир Пипков”, София
  • Галерия зала „Оборище 5”, София

Майсторските класове са отворени за ученици, студенти, както и професионални челисти от страната и чужбина.